Towarzysze! Do broni! Rewolucja jest oblężona!
#1
Taki sobie prosty DAR z gry, którą właśnie zaczynam
 
Towarzysze! Pomimo niewątpliwie wielkiego sukcesu, jakim było podpisanie traktatu brzeskiego, nasza Wielka Rewolucja wciąż jest zagrożona. Być może nawet bardziej niż dotychczas! Dlatego czym prędzej chwytajcie za broń. Wasza Ojczyzna i Rewolucja potrzebują was!

Tura 1. Pierwsza połowa czerwca 1918 roku


Podpisanie traktatu brzeskiego okazało się być brzemienne w skutki. Udało się w prawdzie zamknąć zachodni front, jednak wywołało też lawinę zdarzeń, które szybko przeniosły zaciekłe walki na wszystkie inne odcinki olbrzymich terenów Rosji.

[Obrazek: 8426751Bundesarchiv_Bild_183-R92623__Bre...kommen.jpg]

Rozsiany na ogromnym obszarze od Wołgi do Władywostoku, niezadowolony z ustaleń traktatu, czeski legion chwycił za broń i skierował ją przeciwko Rewolucji! 
[Obrazek: 8506775Zrzut_ekranu_2017-07-11_19.34.07.png]

Legion tworzą bitne i dobrze wyposażone jednostki, z którymi walka może stanowić nie lada wyzwanie. Wojska te będą zagrażać od południa i wschodu Kazaniowi - gdzie, oprócz dowódctwa wschodniego frontu, znajduje się także będący aktualnie w naprawie pociąg z carskim złotem. Nie można pozwolić aby tak cenny ładunek znalazł się w niewłaściwych rękach!

[Obrazek: 1302448Zrzut_ekranu_2017-07-11_19.34.22.png]

Aby zabezpieczyć Kazań przed tym zagrożeniem 3 Armia Komandarma Berzina w sile 3 dywizji przerwie mobilizację i zostanie tam natychmiast wycofana. Nieco dalej na zachód od Kazania mobilizuje się 1 Armia, jednak najpewniej nie będzie gotowa przed sierpniem.

[Obrazek: 4364888pn_wsch_d.jpg]

Czeski Legion zagraża także od wschodu ważnej linii kolejowej Tambow-Caracyn, łączącej centralną Rosję z południem, gdzie prawdopodobnie na razie będą toczyć się najcięższe walki. Aby zażegnać to zagrożenie trwa mobilizacja 1 Armii w Tambowie, oraz 1 Dywizji "Żelaznej" w Sarańsku. Wezmą one później udział w ofensywie na okupowaną przez Czechów Penzę.

Południe to będzie front, który, zdaniem Rady Komisarzy Ludowych będzie w najbliższych miesiącach świadkiem najzacieklejszych bitew. To tutaj silne wojska Antona Denikina szykują się do ofensywy w kierunku południowym, prawdopodobnie na Jekaterinodar oraz Noworosyjsk.
Dowodzący frontem Północno-Kaukazkim Marszałek Sorokin dysponuje w regionie znacznymi siłami, lecz są one rozproszone. Brakuje też łączności. Komandarm Snesarew wraz ze swoją Armią Północnego Kaukazu będzie próbował opóźniać marsz białych i cofać się na linie rzeki Kubań, gdzie ma powstać pierwsza linia obrony.[Obrazek: 5486663Po_udnie.jpg]

Do prowincji leżących wzdłuż linii kolei transsyberyjskiej wysłano specjalne sieci agentów, mających za zadanie szerzenie tam rewolucyjnych idei. Sownarkom ma nadzieje, że uda się w ten sposób zakłócić funkcjonowanie tej ważnej dla Białych linii komunikacyjnej
[Obrazek: 4075019Zrzut_ekranu_2017-07-12_17.02.41.png]
  Odpowiedz
#2
Tura 2. Druga połowa czerwca 1918

Tak jak przewidywał Sownarkom pierwsze cięższe starcia zaczęły się właśnie na południu. Biali zdecydowali się na dość niespodziewany manewr i rozdzieli tamtejsze swoje wojska na dwie części. Wojska Denikina, tak jak oczekiwano uderzyły na południe zadając nam pierwsze straty i odrzucając Snesarewa w kierunku południowo-wschodnim

[Obrazek: 7257785Zrzut_ekranu_2017-07-13_18.22.44.png]

Tymczasem wojska donieckich kozaków Krasnowa skręciły na wschód i skierowały się na Carycyn zamierzając zająć to ważne miasto zanim zostanie ufortyfikowane! Od tej pory przygotowania do obrony będzie osobiście nadzorował komisarz Stalin 

[Obrazek: 6756593Zrzut_ekranu_2017-07-13_18.41.52.png]

Równolegle Czesi przeprowadzili niespodziewaną i udaną ofensywę na broniony przez, będącą w trakcie mobilizacji, 1 simbyrską "Żelazną Dywizję" Sarańsk zdobywając to miasto.

[Obrazek: 7424221Zrzut_ekranu_2017-07-13_18.24.27.png]

Czeskie sukcesy skłoniły kolejnych zdrajców Rewolucji do jawnego wystąpienia przeciwko nam! Zdradzieccy socjaliści, w zgniłym sojuszu wraz z liberałami, w Samarze - po uprzednim zdobyciu tego miasta przez korpus czeski - utworzyli Komitet Członków Zgromadzenia Ustawodawczego, tworząc tym samym kolejny opozycyjny wobec Rewolucji ośrodek władzy.

[Obrazek: Komuch_small.jpg]Napływają też wiadomości o licznych rebeliach w Turkmenistanie. Dużo groźniejszy jednak mógł szybko się okazać wewnętrzny spisek dokonany przez naszych dotychczasowych sojuszników lewicowych socjalistów-rewolucjonistów. Chcieli oni doprowadzić do wznowienia wojny z Niemcami! W obecnej sytuacji jest to nie do zaakceptowania. Spiskowcy próbowali przeprowadzić zamach na ważnego niemieckiego dyplomatę, co jednak nie przyniosło spodziewanych rezultatów. Niemcy nie wypowiedzieli nam wojny, a społeczeństwo nie poparło absurdalnego pomysłu wznowienia wojny! Natychmiast przeprowadzono masowe aresztowania w trakcie, których wyszedł na jaw ogrom spisku i skala kontrrewolucyjnego zepsucia! Nie ma miejsca dla zgniłej reakcji w naszych własnych szeregach! Pora skończyć z pół środkami! Przeprowadzono liczne czystki a partia eserowców została zdelegalizowana. Teraz rozpoczyna się prawdziwa Dyktatura Proletariatu!

[Obrazek: 3324021Zrzut_ekranu_2017-07-13_18.41.38.png]

[Obrazek: 2630418tura_2.jpg]
  Odpowiedz
#3
Tura 3-7(początek lipca - początek września)
Zaciekłe walki o Carycyn w trakcie których 10 armia unicestwiona i wycofana do Moskwy. Carycyn zostaje obroniony lecz dużym kosztem. W Moskwie 10 armia otrzymuje uzupełnienia a jej dowództwo przejmuje Towarzysz Tuchaczewski. Gdy armia będzie gotowa zostanie dyslokowana do Bałaszowa a następnie podejmie próbę oswobodzenia oblężonego Carycyna.  

[Obrazek: 8645642Zrzut_ekranu_2017-07-14_17.23.05.png]

[Obrazek: 5856415Zrzut_ekranu_2017-07-14_17.48.24.png]

Choć walki o Jekaterynodar przyniosły początkowe sukcesy, w czasie których marsz wojsk Denikina został powstrzymany to jednak nie powiodły się próby odciążenia wojsk w Jakaterynodarze poprzez kontratak wojsk Snesarewa pod Tichorieckiem. Jego oddziały, z dotkliwymi stratami, zostają odepchnięte na południe. Niecałe dwa miesiące później pada Jekaterynodar, a wojska go broniące zostają odrzucone na południowy-wschód. Tym samym nie udaje się się utrzymać w całości linii obrony na Kubaniu i droga na Noworosyjsk zostaje otwarta. Z niewiadomych powodów wojska białych nie idą jednak za ciosem i pozostają na zajętych pozycjach. Być może marsz zostaje opóźniony przez problemy logistyczne. Na tyłach ich wojska trwa cały czas wzmożona aktywność partyzancka. Głównym zadaniem partyzantów jest niszczenie kluczowej dla wojsk Denikina linii kolejowej. 
[Obrazek: 2614385Zrzut_ekranu_2017-07-14_17.29.30.png]

Fatalna sytuacja panuje także na wschodnim froncie. Po wyparciu "Żelaznej Dywizji" z Sarańska wspólna ofensywa Czechów i Białych nabrała impetu i po śmiałym manewrze zakończyła się zajęciem Kazania. 3 Dywizja została odepchnięta na zachód a zaskoczony takim obrotem spraw Vacetis dowodzący frontem wschodnim zdołał zbiec. Tym samym w ręce białych wpada carski złoty pociąg. Jest to ogromny cios tak propagandowy jak i materialny. Carskie złoto teraz zasili machinę wojenną Białych.

Chaos i liczne spory utrudniają mobilizacje i uniemożliwiają przeprowadzenie większych ofensyw. Sytuację dodatkowo komplikują liczne pomniejsze rebelie i spiski
  Odpowiedz
#4
Tura 8-10(druga połowa września - koniec października)
Na Kubaniu ponownie ruszyła ofensywa Białych. Wojska Denikina rozdzieliły się na dwie części. Jedno ugrupowanie ruszyło na zachód, na Noworosyjsk. Choć ostatecznie po ciężkich walkach miasto zostało obronione to nie będzie w stanie dłużej stawiać oporu.
Drugie ugrupowanie ruszyło na południe w kierunku Armawiru. Doszło tam do serii bitew w wyniku których oddziału Snesarewa zostały zmuszone do odwrotu a świeżo utworzona 4 Armia doznała dotkliwych strat. Sytuacja zrobiła się bardzo niebezpieczna. Jeśli nie powiedzie się kontrofensywa Snesarewa i jego armii to droga na Kaukaz będzie dla Białych otwarta

[Obrazek: 6584277zzz_kurga_sk.png]

[Obrazek: 4025753zzz_armawir1.png]

[Obrazek: 8964111zzz_armawir2.png]

Na froncie wschodnim wojska Czerwonych podjęły pierwszą próbę skoordynowanego kontrataku. 2 Armia zaatakowała od zachodu na słabo bronione miasto Penza. Równolegle z tym natarciem ruszyć na wroga od północy ma 1 Armia z zadaniem zajęcia Sarańska. Niestety trudności logistyczne i organizacyjne uniemożliwiły skoordynowanie tych działań. Marsz 1 Armii znacznie się opóźnił i wojska komandarma Ejno Rahji mimo początkowych sukcesów zostały z Penzy wyparte przez znaczne siły czeskie.
[Obrazek: 9333520zzz._Penza.png]

[Obrazek: 5263300zzz_penza_2.png]

Tymczasem 10 Armia dostała uzupełnienia i zajęła pozycje w bałaszowie, ale jest wciąż zbyt słaba aby kontratakować na Caracyn i zostanie cofnięta to Tambowa, gdzie po porażce 2 Armii pod Penzą pojawiło się nowe zagrożenie

[Obrazek: 4238148RUS_map2.jpg]
  Odpowiedz
#5
Ciekawe, ciekawe - się dzieje - co to za gra?
[Obrazek: CMBN.png][Obrazek: CMFI.png][Obrazek: CMRT.png][Obrazek: CMBS.png]
  Odpowiedz
#6
Revolusion Under Siegie GOLD. Polecam Uśmiech

Tura 11-13(Początek listopada - początek grudnia)
Z początkiem listopada Rosję opuścił Bela Kuna z zamiarem przygotowania rewolucji w Budapeszcie. Tymczasem na dalekim wschodzie wojska japonskie zajmują ważne stacje koleji trans

Powiódł się kontratak Snesarewa pod Armawirem. Wyrwa w obronie została zatkana a wojska Białych zostały wypchnięte na północ. Tym samym zagrożenie zostało zażegnane

[Obrazek: 9362766zzz_armawir_konratak_lisopad.png]
Armai Kamieniewa po problemach organizacyjnych wznowiła  swój marsz na południe w kierunku Sarańska trafiając na kontratak przeciwnika w Donskoe. Bitwa kończy się wygraną Kamieniewa, ale 1 Armia musi przerwać natarcie i wycofać się do Czeboksarów. W walce Biali ponieśli znaczne straty.
[Obrazek: 5577975zzz_donskoe.png]

Na południu ostatecznie pada Noworosyjsk. Dowodzący obroną Kalinin trafia do niewoli. 
Jeszcze w listopadzie mocarstwa Ententy podpisały z Niemcami zawieszenie broni wstrzymując tym samym dziania zbrojne. Będzie to miało ogromne znaczenie dla przebiegu walk w Rosji. Za wycofującymi się Niemcami będą się emancypować kolejne młode narody Europy środkowo-wschodniej. Istnieje ryzyko, że narody te będą skłonne zawrzeć sojusz z Białymi, dlatego Sownarkom będzie musiał zdecydować czy dodatkowo jeszcze rozproszyć swoje siły i rozprzestrzenić Rewolucję dalej na zachód póki narody te są jeszcze słabe i podzielone czy też skoncetrwać się na już istniejących frontach. Porażka Niemiec oznacza też, że Ententa będzie mogła silniej zaangażować się w Rosji i udzielić bardziej wydajnej pomocy Białym
  Odpowiedz
#7
Jest spolszczenie? - zainteresowany - jest tak rozbudowana jak gry paradoxu?
[Obrazek: CMBN.png][Obrazek: CMFI.png][Obrazek: CMRT.png][Obrazek: CMBS.png]
  Odpowiedz
#8
Tura 14(Druga połowa grudnia)

10 Armia Tuchaczewskiego zostaje odesłana wysłana do zagorżonego przez dwie wzmocnione dywizje Białych Woroneża, skutecznie zadając przeciwnikowi znaczne straty. Pod osłoną zimy Sownarkom planuje w tym regionie większą ofensywę w kierunku doniecka aby odciążyć zarówno oblężony Carycyn jak i aby umożliwić frontowi Północny Kaukaz przejście do ofensywy od południa.  W sekrecie Sownarkom zdecydował się także podpisać porozumienie z ukraińskimi anarchistami aby wykorzystać ich w planowanej ofensywie


Tymczasem, dość nieoczekiwanie, wojska brytyjskie stacjonujące w Archangielsku przeszły do ofensywy opanowując Wołogdę i udzielając wsparcia rebeliantom w Jarosławiu! Sownarkom wysłał tam mały korpus mając nadzieję, że siły te wystarczą do zdławienia rebelii i przynajmniej do zmuszenia do odwrotu Brytyjczyków. To wszystko co na razie można zrobić. 

Na zachodzie pojawiło się kolejne zagrożenie. Wycofujący się Niemcy pozostawili za sobą w Pskowie Biały Korpus. Korpus ten na razie wciąż jest słaby i odizolowany, lecz może stanowić ogromne zagrożenie w przyszłości.

To nie koniec złych wieści. Grudzień był w nie obfity. Biali, przy wsparciu Ententy zajęli Krym, a w Odessie wylądował Korpus francusko-grecki. Ukraina została rozdarta przez liczne, rywalizujące ze sobą frakcje od nacjonalistów po anarchistów. Niestety dotychczasowy rozwój wypadków zmusił Sownarkom do porzucenia planów inwazji na podzieloną Ukrainę, pozostawiając dwa świeże korpusy w charakterze rezerw strategicznych. Sownarkom z niepokojem patrzy także na wrogo nastawioną wobec Rosji i Rewolucji młodą Polskę. Na razie jednak może wyłącznie obserwować przebieg wydarzeń. Wciąż jesteśmy zbyt słabi, żeby nieść płomień Rewolucji dalej na Zachód. 

[Obrazek: 7368580krym.png]

[Obrazek: 8111036odessa.png]

Seba: Raczej nie ma spolszczenia. Gra jest rozbudowana i skomplikowana, a przy tym stosunkowo łatwa w obsłudze. Ogromną rolę odrywa tu logistyka. TO na wielki plus. Polecam każdemu fanowi gier Paradoxu, ale nie ma co tu porównywać. Zupełnie różne gry, zupełnie różne podejścia, zupełnie inna skala i tematyka. No i to jest turówka z systemem tur jednoczesnych, co stanowi kolejny wielki plus tej gry
  Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
  Proletariusze do broni! Rewolucja jest oblężona!(Revolution Under Siege AAR) TheTrooper 29 32 250 07-05-2016, 09:07
Ostatni post: PanPuzio

Skocz do: